Adler Nationalratssitzungssaal, Foto: Anna Konrath

Özgürlük

/
Her demokratik anayasasının tarihi, özgürlük talebiyle başlamıştır.…
Erklärung der Menschenrechte, Österreichisches Parlament, Foto: Anna Konrath

Eşit hak sahipliği 

/
İnsanoğlunun neyi görüp yaşadığı sorusunun yanıtını…
Nationalratssitzungssaal Österreichisches Parlament, Foto: Anna Konrath

Demokrasi

/
Demokrasi Yunanca dilinden türemiştir ve „halkın yönetimi“…
Artikel 1 B-VG

Cumhuriyet 

/
1920 yılına ait Avusturya Federal Anayasa’sının birinci…
Gefängniszaun, Foto: pixabay.com

Suç ve Ceza 

/
Anayasa ve hukuk devletinin geçerlilik kazanması ve koruması…
Hand in Hand, Foto: pixabay.com

Sosyal Devlet 

/
Siyasi konuşmalarda veyahut medyada sürekli sosyal adalet söz…
Bibliothek des Österreichischen Parlaments, Foto: Anna Konrath

Eğitim, kamu ve medya

/
Demokratik bir sistem kapsamında her şahıs eşit haklara sahiptir.…
Mönch, Foto: pixabay.com

Dini, vicdan, düşünce ve dünya görüşü özgürlüğü 

/
Düşünce, vicdan, dünya görüşü ve dini özgürlük bir…
Brunnen vor dem Österreichischen Parlament, Foto: Anna Konrath

Devlet Yapısı 

/
Avusturya Cumhuriyeti bir devlettir ve böylelikle ülke ve milletiyle…
Allegorie der Gesetzgebung, Österreichisches Parlament, Foto: Anna Konrath

Hukuk Devleti 

/
Avusturya demokratik bir hukuk devletidir. Bir hukuk devletinde…
Säulen Österreichisches Parlament, Foto: Anna Konrath

Anayasa nedir? 

/
Anayasa bir devletin yönetim biçimini belirleyen temel yasalardan…
Globus, Foto: pixabay.com

Dünyada Avusturya 

/
Avusturya Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir ve böylelikle…